top of page

הסימטריה החבויה של האהבה - התרגום
לרכישה

מהדורה עברית

בתרגום שירה אליאס רוטר, הוצאת 'אדמה'

עריכת תרגום: נועה ברקת

הספר המקיף ביותר לקונסטלציה משפחתית,

האורים והתומים של השיטה

 : יצא לאור השנה בתרגום שלי

הסימטריה החבויה של האהבה

Leaf Pattern Design

הספר השלם והמקיף ביותר על עבודתו של ברט הלינגר בשפה  בהירה וקולחת: התיאוריה של הקונסטלציה המשפחתית

הסימטריה החבויה של האהבה הוא ספר שיש לקרוא לאט... ולאחר מכן לקרוא שוב ושוב. 

זוהי הזדמנות מיוחדת לגלות את עבודתו של ברט הלינגר, שגישתו היצירתית להתערבות במערכות משפחתיות הגיעה לארצות רבות מחוץ לאירופה, וללבבות ומוחות רבים בקרב קהילות טיפוליות רבות ומגוונות. 

בספר משולבים סיפורים, שירה, תמלולי סדנאות והסברים ציוריים ותיאורטיים נגישים ובהירים כדי להמחיש את מה שהלינגר קורא לו "סדרי האהבה". הספר מציע גילויים עמוקים ופרקטיים אודות מה גורם לאהבה לנוע במערכות יחסים. 

שוב ושוב הוא מדגים כיצד הפרעות בסדרי האהבה יוצרות מורשת שחשוב להכיר בה מתוך מחשבה על הדורות הבאים. יש להכיר בכוחות המוטבעים במערכת המשפחתית, ולדעת כיצד ניתן לרתום אותם לשירות הריפוי, תוך מתן הכרה וכבוד כדי שהם יפנו בעדינות כלפי שלום. 

הכלי הבסיסי באמצעותו מסייע הלינגר לחברי משפחה להחזיר את האיזון הוא קונסטלציה משפחתית. 

הלינגר, יחד עם הכותבים גונטרד וובר והאנטר בומונט, מבהיר כיצד השיטה הזו מעוררת את כל המעורבים במערכת ומעלה את הרווחה הנפשית שלהם. התימלולים הכלולים בספר עוזרים לתפוס את הפוטנציאל יוצא הדופן של עבודה נכונה עם קונסטלציה משפחתית. 

לרכישת הספר : כאן 

052-5381784 

שירה אליאס רוטר

טיפול רגשי, קונסטלציה משפחתית

_edited.png
bottom of page